POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE WSTĘPNE

Poniżej znajda Państwo Politykę prywatności Hotelu Sante, która dotyczy usług hotelarskich i dodatkowych świadczonych w ramach Hotelu oraz przetwarzania danych osobowych na stronie WWW hotelu (www.hotelsante.pl), w tym także plików cookie.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Sante sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 55A – właściciel Hotelu Sante. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@sante.pl.

Sante sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sante.pl lub na adres siedziby Administratora. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Sante sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w poniższych celach:

1. Korespondencja email i pocztą tradycyjną

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w pozostałych częściach klauzuli informacyjnej (w zależności od tego, czego dotyczy korespondencja) Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej) Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa

2. Subskrybenci newslettera i adresaci działań marketingowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług przy wykorzystaniu form komunikacji:
-newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
-przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail)
-przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms)
-wysyłka materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
-w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
-w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny)

3. Użytkownicy strony WWW Hotelu Sante (www.hotelsante.pl)

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych
W celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Jeżeli wyrazili Państwo stosowną (dobrowolną) zgodę, Państwa dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Państwu usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Państwa preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Państwo preferencji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w Pliki cookie

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
-w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
-w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

4. Rezerwacja pokoi i usług dodatkowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych
W celu realizacji umów z gośćmi Hotelu poprzez umożliwienie zarezerwowania pokoju i usług dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
-w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
-w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzystania z systemu rezerwacji), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń

Co do zasady dane przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora przetwarzane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu

W przypadku dokonania rezerwacji na platformie pośredniczącej w rezerwacjach (np. Booking.com) otrzymaliśmy Państwa dane od tej platformy. Zakres otrzymanych danych to: imię, nazwisko, ilość osób towarzyszących, data pobytu, preferencje, dodatkowe usługi, nr rezerwacji, przedmiot rezerwacji, inne dane podane przez Państwa w toku rezerwacji

5. Świadczenie usługi hotelarskiej

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych
Dane gości Hotelu Sante są przetwarzane w następujących celach:
-w celu zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie, w tym w celu obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
-w celu realizacji usług dodatkowych na Państwa życzenie, takich jak: Spa & Wellness, zabiegi, masaże, usługi konsjerża, przechowywanie bagaży, przewóz osób, usługi gastronomiczne oraz sprzedaż towarów i inne usługi świadczone zgodnie z aktualną ofertą Hotelu Sante (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
-w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z rachunkowością, wystawianiem faktur, podatkami, opłatami, w tym opłatami klimatycznymi, realizacją Bonu Turystycznego oraz wykonywaniem obowiązków statystycznych wobec Głównego Urzędu Statystycznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)A także w celach stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO);, tj.:-ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, w szczególności związanych z umową usługi hotelarskiej oraz odpowiedzialnością Hotelu za rzeczy wniesione przez gościa;
-zapewnienie bezpieczeństwa gości i obsługi hotelu za pomocą ochrony i monitoringu wizyjnego;
-marketing bezpośredni towarów i usług Sante po udzieleniu uprzedniej zgody na dany kanał komunikacji;
-obsługa zapytań gości i osób zainteresowanych pobytem
na podstawie Państwa ewentualnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
-dostosowania Państwa doświadczenia w Hotelu do indywidualnych potrzeb, np. dostosowanie pokoju do okoliczności zaręczyn, rocznicy etc.;
-uwzględnienia preferencji związanych z uprawianym sportem lub sposobem spędzania wolnego czasu
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia Państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wykonania zabiegu. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzystania z systemu rezerwacji), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.

Co do zasady dane przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora przetwarzane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej wycofania, co można uczynić w każdym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Może się jednak okazać, że rezerwacji dokonała osoba działająca w Państwa imieniu (np. pracodawca, organizator wydarzenia). W takim wypadku otrzymujemy dane niezbędne do dokonania rezerwacji: imię, nazwisko.

W przypadku dokonania rezerwacji na platformie pośredniczącej w rezerwacjach (np. Booking.com) otrzymaliśmy Państwa dane od tej platformy. Zakres otrzymanych danych to: imię, nazwisko, ilość osób towarzyszących, data pobytu, preferencje, dodatkowe usługi, nr rezerwacji, przedmiot rezerwacji, inne dane podane przez Państwo w toku rezerwacji.

6. Formularze kontaktowe

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych
W celu odpowiedzi na zapytania składane przez formularz kontaktowy oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odpowiedź Sante również może być związana z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Sante (np. odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą na gruncie RODO), w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Sante (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być przetwarzane również w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
– w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
– w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
Dane przetwarzane są przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji może być uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej). Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE WWW.HOTELSANTE.PL

Media społecznościowe
Na naszej stronie WWW możesz znaleźć odnośniki do naszych profili na stronach społecznościowych. W zakresie w jakim zarządzamy tymi profilami jesteśmy administratorami lub – w zależności od danej usługi – współadministratorami danych osobowych wraz z danym właścicielem portalu społecznościowego, w związku z czym przetwarzamy dane osobowe odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach:
a) prowadzenia naszego profilu (umieszczanie informacji o promocjach, ofercie, działalności Sante);
b) uzyskiwaniu zanonimizowanych danych analitycznych i statystycznych, uzyskiwanych przez dany serwis na podstawie ustalonych przez nas wcześniej parametrów opartych na charakterze naszej klienteli, a także naszych celach w zakresie promocji i marketingu;
c) marketingu bezpośredniego,
d) komunikacji z naszymi klientami poprzez narzędzia udostępnione przez dany serwis

A także:
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w ww. celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku portalu Facebook, administratorem bądź współadministratorem (np. w zakresie Facebook Page Insights) Państwa danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie (adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia). Z porozumieniem o współadministrowaniu można się zapoznać pod niniejszym adresem : https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

W ramach portalu Facebook obowiązują stosowne regulaminy i polityki prywatności. W celu zapoznania się z polityką prywatności Facebooka zachęcamy do odwiedzenia tej strony: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji danego zgłoszenia oraz upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Państwa dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu.

Reklamy kontaktowe Facebooka (Facebook Lead Ads)
W ramach portalu Facebook Administrator korzysta z reklam kontaktowych (lead ads), które pozwalają na podanie danych kontaktowych i przekazanie ich Administratorowi. Do momentu przesłania danych osobowych Użytkownika podanych w ramach formularza danej reklamy kontaktowej administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel Facebooka – Meta Platforms Inc. W momencie przesłania danych osobowych przez formularz reklamy kontaktowej Administrator zostaje administratorem danych osobowych Użytkownika w podanym zakresie. Dane osobowe Użytkownika, w zależności od treści danej reklamy kontaktowej, mogą być przetwarzane w celach:

a) odpowiedzi na zapytanie Użytkownika złożone przez formularz reklamy kontaktowej
b) w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych – promocji towarów i usług Administratora, w tym poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy
c) w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych – wysyłania Newslettera Administratora na podany przez Użytkownika adres email

– co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu (imię, nazwisko, email i nr telefonu) Administrator otrzymuje od Facebooka (Meta Platforms Inc.).

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

W ramach kontaktu zainicjowanego reklamą kontaktową Administrator nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

W pozostałym zakresie mają zastosowanie informacje wskazane w niniejszej Polityce.

Pliki Cookie

1. Wstęp

Cieszymy się, że korzystają Państwo ze strony WWW Hotelu Sante. Chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa niniejszą informację nt. plików cookie (czyli popularnych „ciasteczek”). Dzięki niej dowiedzą się Państwo m.in.:
a) Czym są pliki cookie?
b) Jakie pliki cookie i po co stosujemy
c) Jak wpływają one na Państwa prywatność
d) Jakie uprawnienia przysługują Państwu na mocy RODO oraz prawa telekomunikacyjnego

2. Czym są pliki cookie?
1. Najprościej rzecz ujmując, pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie. Podzieliliśmy je na cztery grupy:

a) Niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej;
b) Dotyczące Państwa preferencji;
c) Analityczne;
d) Marketingowe.

2. Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Państwo preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapisania zawartości koszyka oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Państwa komputerze lub smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

3. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Przeczytasz o nich więcej w następnej części naszej Polityki.

3. Z jakich plików cookie korzystamy?

Poniżej znajdą Państwo listę plików cookie wykorzystywanych na stronie WWW Hotelu Sante. Z celem i rodzajem pliku cookie można również zapoznać się w każdej chwili na naszej stronie poprzez baner cookie i wybór opcji „Pokaż szczegóły”. Po dokonaniu wyboru preferencji, do banera cookie można w każdej chwili wrócić klikając czarno-białą ikonę „spinacza” w lewym dolnym rogu strony WWW.

Niezbędne pliki cookie – zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie będziesz mógł prawidłowo korzystać z naszych usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Państwa zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).
Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_grecaptcha www.gstatic.com Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów dotyczących korzystania z jej strony internetowej. Trwały HTML Local Storage
_GRECAPTCHA www.google.com Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów dotyczących korzystania z jej strony internetowej. 179 dni HTTP Cookie
api/err.gif app2.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do wykrywania błędów na stronie internetowej – ta informacja jest wysyłana do personelu obsługi strony internetowej w celu optymalizacji doświadczenia odwiedzającego na stronie internetowej. Sesja Pixel Tracker
CONSENT
[x2]
play.google.com
youtube.com
Służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową na banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zachowania zgodności witryny z RODO. 2 lata HTTP Cookie
CookieConsent cookiebot.com Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny. 1 rok HTTP Cookie
rc::a google.com Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów dotyczących korzystania z jej strony internetowej. Trwały HTML Local Storage
rc::b www.google.com Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Sesja HTML Local Storage
rc::c google.com Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów. Sesja HTML Local Storage
SERVERID app2.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do przypisania odwiedzającego do konkretnego serwera – ta funkcja jest niezbędna do działania strony. Sesja HTTP Cookie

 

Analityczne pliki cookie– nasza strona korzysta z plików cookie dostarczonych przez Google, Tawk.to, SalesManago. Analityczne pliki cookie umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Jeżeli odmówisz zapisania na Państwa komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, Państwa wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Państwa żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.
Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_ga www.googletagmanager.com Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. 399 dni HTTP Cookie
_ga_# www.googletagmanager.com Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty. 399 dni HTTP Cookie
_smvs app2.salesmanago.pl Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej. Trwały HTML Local Storage
_smvs app2.salesmanago.pl Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej. 1 dzień HTTP Cookie

 

Marketingowe pliki cookie – stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które są Państwu wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, mogą Państwo otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagowali Państwo na nasze reklamy. zrezygnujesz razie rezygnacji z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą Państwu ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli odmówisz zapisania na Państwa komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to dla Państwa żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.
Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_smvc app2.salesmanago.pl Implementuje pojawiającą się reklamę na stronie internetowej. Trwały HTML Local Storage
api/r.gif app2.salesmanago.pl Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom składanie ofert w czasie rzeczywistym. Sesja Pixel Tracker
smg app2.salesmanago.pl Ten plik cookie rejestruje dane o odwiedzającym. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklamy. 10 lat HTTP Cookie
smuuid app2.salesmanago.pl Śledzi poszczególne sesje na stronie, umożliwiając stronie zbieranie danych statystycznych z wielu wizyt. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych. 399 dni HTTP Cookie
smuuid app2.salesmanago.pl Śledzi poszczególne sesje na stronie, umożliwiając stronie zbieranie danych statystycznych z wielu wizyt. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych. Trwały HTML Local Storage
smvr app2.salesmanago.pl Gromadzi informacje o preferencjach użytkownika i/lub interakcji z treścią kampanii internetowej — jest to wykorzystywane na platformie CRM-campaign-platform używanej przez właścicieli witryn do promowania wydarzeń lub produktów. Trwały HTML Local Storage
smvr app2.salesmanago.pl Gromadzi informacje o preferencjach użytkownika i/lub interakcji z treścią kampanii internetowej — jest to wykorzystywane na platformie CRM-campaign-platform używanej przez właścicieli witryn do promowania wydarzeń lub produktów. 399 dni HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube. 179 dni HTTP Cookie
YSC youtube.com Rejestruje ID, aby prowadzić statystyki tego, jakie filmy z YouTube widział użytkownik. Sesja HTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube. Trwały HTML Local Storage

 

4. Zgoda na instalację plików cookie

  1. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybiorą Państwo opcję „Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptują Państwo wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.
  2. Proszę pamiętać, że w przypadku niezbędnych plików cookie zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Państwa zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

5. Brak zgody na instalację plików cookie

Jeśli nie chcą Państwo, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Państwa urządzeniu, mogą Państwo wybrać opcję “Odmowa”. Wybierając tę opcję odrzucą Państwo wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.

6. Modyfikowanie ustawień plików cookie
Mogą Państwo szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór kategorii plików cookie oraz pola „Zezwól na wybór” na wyświetlonym Państwu banerze cookie.

7. Dane osobowe

Ponieważ niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie stanowią lub zbierają dane osobowe przypominamy:

a) Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Sante sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 55A,
b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Jeżeli wyrazili Państwo stosowną (dobrowolną) zgodę, Państwa dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Państwu usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Państwa preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Państwo preferencji).
c) Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwa praw znajduje się w niniejszej Polityce prywatności.

8. Wycofanie zgody

W każdym momencie mogą Państwo zmienić wyrażone przez siebie zgody klikając w czarno-białą ikonę przedstawiającą „spinacz”, a umieszczoną w lewym dolnym rogu naszej strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

9. Logi serwera

  • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

ODBIORCY DANYCH

W ramach funkcjonowania Hotelu Sante i stron WWW związanych z Hotelem Administrator będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
b) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
c) podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
d) firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
e) firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
f) firmom prowadzącym działania marketingowe,
g) Platformom pośredniczącym w rezerwacjach noclegów,
h) Dostawcom narzędzi informatycznych i analitycznych używanych na stronie WWW Hotelu Sante, w szczególności narzędzi do zbierania zgód na pliki cookies, dostawcom plików cookies.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
f) przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

W przypadku, jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie informacji handlowych na wskazany kanał komunikacji informujemy, że każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku newslettera wycofanie zgody jest możliwe poprzez stopkę w naszej korespondencji marketingowej lub poprzez kontakt na adres: iod@sante.pl.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W ramach naszej infrastruktury IT oraz narzędzi stosowanych na stronie WWW Hotelu, Państwa dane osobowe będą wysyłane w szczególności do USA.

W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, jak np. USA, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

W ramach gromadzenia danych statystycznych i analitycznych oraz w ramach reklamy kontekstowej i behawioralnej dochodzi do profilowania, jednak niemającego istotnych skutków, w tym skutków prawnych.

Do profilowania dochodzi poprzez gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych poprzez zautomatyzowane analizy Państwa zachowania w trakcie korzystania z portalów społecznościowych oraz strony naszego Hotelu w celu ciągłego ulepszania jej funkcjonowania i świadczonych przez Nas usług.